Profesionální montáž
a kontroly skladových regálů

Kontroly

Inspekční kontroly průmyslových regálů

Provádíme inspekce regálů – kontroly, technické prohlídky.

Povinnost pravidelně kontrolovat stav regálů upravuje několik zákonů a norem. Na dodržování těchto zákonů dohlíží zejména příslušná pracoviště Inspektorátu práce. Když pomineme rizika případných sankcí pro ty, kteří tyto prohlídky neprovádí, jsou velmi prospěšné a důležité pro celkovou bezpečnost skladu a všech osob, které přijdou do styku s regálovým systémem.

Naše společnost spolupracuje s renomovanou firmou SJ technics s.r.o., která se zabývá výhradně bezpečností práce a technickými prohlídkami skladů.

Odlišujeme se od naší konkurence především tím, že nejdeme cestou „hašení požáru“ ale především cestou vyhodnocení rizik a prevence. Nečekáme na to, až se něco stane, ale zodpovědně vyhodnotíme stávající situaci, navrhneme a doplníme případné nedostatky. Máte-li zájem o technickou prohlídku skladu, kontaktujte Vašeho technika.

U inspekčních kontrol regálů se hodnotí a eviduje:

 • Kontrola kotvení do podlahy či zdí u policových regálů.
 • Kontrola bezpečnostního značení.
 • Štítky s nosností regálů, označení jednotlivých regálů (důležité pro základní přehled a evidenci regálů).
 • Namátková kontrola dotažení šroubů.
 • Kontrola funkčnosti ochran.
 • Vizuální kontrola svárových spojů.
 • Kontrola poškození regálové konstrukce.
 • Kontrola stability a tuhosti konstrukce.
 • Vizuální kontrola uskladnění palet a jejich stavu.
 • Namátková kontrola skutečného zatížení buňky.
 • Kontrola pojistek nosníků (traverz).
 • Kontrolní měření nivelity a průhybu stanovenými měřidly.
 • Kontrola provozní dokumentace.

Dále zajišťujeme:

 • Výměnu či opravu stávajících vadných dílů.
 • Dodání nosnostních štítků.
 • Vytvoření místního provozního předpisu u zařízení, kde není znám výrobce a dokumentace chybí.
 • Možnost expresní kontroly již do několika hodin po celé ČR.
 • Dohled při stavbě regálových systémů různých typů.

Certifikáty:

Další služby
v oblasti
montáže regálů
}
 1. Instalace proti-spádových sítí a ochranných prvků
 2. Inspekční kontroly stávajících regálových systémů
 3. Demontáže skladů
 4. Stěhování skladů
 5. Servisní práce